Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Sońsku
Menu góra
Strona startowa Informacje Ewidencja ludności
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ewidencja ludności, bieżące, menu 1739 - BIP - Urząd Gminy w Sońsku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ewidencja ludności

Ewidencja ludności

Ewidencja ludności
EWIDENCJA LUDNOŚCI – polega na rejestracji określonych w ustawie podstawowych danych identyfikujących tożsamość oraz status administracyjnoprawny osób fizycznych. Ustawodawca wskazał, że ewidencja ludności polegać ma na rejestracji danych o miejscu pobytu osób, o urodzeniach, zmianach stanu cywilnego, obywatelstwa, imion i nazwisk i zgonach.

Ewidencja ludności prowadzona jest w formie elektronicznej w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, zwanym „ rejestrem PESEL”, w rejestrach mieszkańców oraz rejestrach zamieszkania cudzoziemców. Rejestry zamieszkania cudzoziemców mogą być prowadzone w formie kartotecznej.

Rejestr PESEL jest centralnym zbiorem danych prowadzony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Rejestr mieszkańców jest prowadzony zgodnie z właściwością przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zwanego organem gminy.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z ZAKRESU EWIDENCJI LUDNOŚCI
• Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( t.j. Dz.U. z 2015r., poz.388)
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełnienia formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz.U. z dnia 14 października 2011 r. Nr 220, poz. 1306 z późn.zmianami)
• Ustawa z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( t.j. Dz.U. z 2014 r.poz.1114)
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1628 z późn.zm.)
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23)
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców ( Dz.U. z 2012 r, poz. 347 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach ( Dz.U. z 2013 r. poz.1650 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin ( t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1525)
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 1182
z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. z 2014r., poz.1114)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011r. w sprawie opłat za udostępnienie danych
z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz.U. z 2011 r. Nr 195, poz. 1153 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr 21 poz.112 z późn.zm.)
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2011 r.
• w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. z 2011 r. Nr 158, poz.941)


MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW I UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI

Urząd Gminy w Sońsku
ul. Ciechanowksa 20, 06-430 Sońsk
tel. 23 671 38 20
fax. 23 671 38 22
e-mail: jolanta.wyzykowska@sonsk.pl
k.podlasinska@sonsk.pl

Godziny pracy:
poniedziałek 8.00-16.30
wtorek-czwartek 8.00-16.00
piątek 8.00-15.30
Pokój nr 1,2

Metryka

data wytworzenia
2011-12-22
data udostępnienia
2011-12-22
sporządzone przez
Mariusz Sikora
opublikowane przez
Mariusz Sikora
ilość odwiedzin
95
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.