Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Sońsku
Menu góra
Strona startowa Informacje Dowody osobiste
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Dowody osobiste, bieżące, menu 1743 - BIP - Urząd Gminy w Sońsku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Dowody osobiste

Dowody osobiste

Dowody osobiste

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Jeśli zmienił się adres zameldowania albo doszło do zmiany nazwy urzędu, który wydał dowód - nie trzeba wymieniać dowodu.

Dowód osobisty - dokument, który pozwala potwierdzić tożsamość oraz polskie obywatelstwo. Każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce, musi mieć dowód osobisty. Dowód może mieć również osoba, która nie ukończyła jeszcze 18 lat (na przykład, jeśli chce podróżować za granicę do krajów, w których nie jest wymagany paszport).

Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy złożyć:
•kiedy upływa termin jego ważności - wniosek składa się co najmniej 30 dni przed upływem ważności obecnego dowodu,
•jeśli doszło do zmiany danych na obecnym dowodzie (np. zmiana nazwiska) - jak najszybciej,
•jeśli doszło do zmiany wizerunku twarzy, która utrudnia albo uniemożliwia rozpoznanie
właściciela dowodu (np. operacja plastyczna twarzy) - jak najszybciej,
•jeśli doszło do utraty albo uszkodzenia obecnego dowodu - jak najszybciej.

Wymagane dokumenty:
- wniosek o wydanie dowodu osobistego – dostępny w urzędzie gminy i na stronie internetowej urzędu,
- aktualna fotografia wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku - szczegółowe informacje w załączniku “zdjęcie do dowodu”,
- dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport – do wglądu.
Złożenie wniosku:
- wniosek składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
- w imieniu osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny. Jeżeli do ukończenia 18 roku życia zostało mniej niż 30 dni

- osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek
osobiście;
- złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia;
- jeżeli choroba, niepełnosprawność lub inna niedająca się pokonać przeszkoda uniemożliwia osobiste złożenie wniosku, należy poinformować o tym organ gminy, który zapewni przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Dowód osobisty wydany po 1.03.2015 r. ważny jest:
•10 lat od daty wydania - dla osób, które w chwili wydania dowodu ukończyły 5 rok życia,
• 5 lat od daty wydania - dla dzieci, które w chwili wydania dowodu nie ukończyły 5 roku życia

Termin realizacji
Maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach, o czym informuje urzędnik.
Odbiór gotowego dowodu osobistego
Dowód należy odebrać osobiście w urzędzie, w którym złożono wniosek. Osoba odbierająca nowy dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód, o ile nie została zgłoszona jego utrata.
Dowód osobisty wydawany:
1/ osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych (do 13 roku życia oraz ubezwłasnowolnione całkowicie) odbiera rodzic albo opiekun prawny,
2/ osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (13-18 lat oraz ubezwłasnowolnione częściowo) odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.
Jeśli ze względu na zły stan zdrowia lub inny ważny powód, wniosek został przyjęty poza urzędem (na przykład w Twoim domu), dowód może odebrać za Ciebie pełnomocnik.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wydanie dowodu osobistego dla dziecka

Zdjęcie do dowodu osobistego

Utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego


Ustawa o dowodach osobistych z dnia 06.08.2010r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotuMiejsce składania dokumentów i uzyskania bliższych informacji w w/w sprawie:

Urząd Gminy Sońsk
ul. Ciechanowska 20, 06-430 Sońsk
pokój nr 1 i 2 (parter)
tel. (23) 671-38-20
e-mail: jolanta.wyzykowska@sonsk.pl

Metryka

data wytworzenia
2011-12-22
data udostępnienia
2011-12-22
sporządzone przez
Mariusz Sikora
opublikowane przez
Mariusz Sikora
ilość odwiedzin
100
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.